Byggnadssmide

Byggnadssmide

• Bärande konstruktioner

• Avväxlingar

• Stålstommar

• Portomfattningar

• m.m.

 

 

SS-EN 1090

Vi på Kristianstad Stål & Rörmontage AB är certifierade enligt Byggproduktförordningens (CPR) standard SS-EN 1090.

Att Vi är certifierade samt jobbar efter SS-EN 1090 innebär att vi är godkända att CE-märka våra konstruktioner som ingår i denna standard.

Tel: 044-12 28 20

Copyright © Kristianstad Stål & Rörmontage AB

Mail: info@ksrm.se